Erich Fromm


          psychológ, sociológ, filozof


          poukazuje na to, že ľudia sa čoraz viac prikláňajú k módu mať, zaujímajú sa o iných, len ak im môžu dáko poslúžiť…finančne, sexuálne…


          mať nám prináša niečo hmotné, materiálne, mať určité privilégiá a moc nad človekom, al len dovtedy pokiaľ môžem od neho niečo získať -pokiaľ sa môžem po jeho chrbte šplhať vyššie


          ľudia, uprednostňujúci mať sa určitým spôsobom degradujú -vždy im niečo chýba, niečo nemajú, a preto nie sú šťastní


          zástanca myšlienky, že skutočný človek sa má orientovať na rozvoj vlastných tvorivých síl, má sa riadiť svojím svedomím a má byť schopný niesť zodpovednosť za seba i svojich blížnych