Honore de Balzac

                    i.        Životopis a tvorba


          pochádzal z vidieckej rodiny, preto túžil preniknúť do aristokratickej spoločnosti


          vyštudoval právo, chcel vydávať diela klasikov ale dlžoby a vysilujúca práca mu podlomili zdravie


          celý život sa pokúšal podnikať, ale vždy neúspešne


          jeho prvý román bol prepadák, ale neskoršia tvorba zaznamenal obrovský úspech


          poukázal, že romantizmus nám neukáže pravdu


          jeho postavy sú zo všetkých vrstiev- obvyklým prostredím je mesto (Paríž…)


          Ľudská komédia (okolo 90 románov)


          Štúdie mravov – sociálne účinky (r Gobseck, r Otec Goriot)


          Filozofické štúdie – príčiny spoločenských síl (rŠagrénová koža)


          Analytické štúdie – princípy všetkého diania vo svete ( Fyziológia manželstva)

                  ii.        Otec Goriot


          rok 1819, starý a ošarpaný penzión, ktorý patril pani Vauquerovej


          žilo tam viacero nájomníkov. Medzi nich patril aj otec Goriot, ktorého ostatní považovali za čudáka a posmievali sa mu. Bol to však veľmi dobrý človek, ktorý pre blaho svojich dcér obetoval všetko. Medzi ďalších nájomníkov patril Vautrin a Eugene de Rastignac. Vautrin utiekol z väzenia. Láka Eugena na zlé veci. Mladý študent práv sa dostane za pomoci svojej sesternice pani de Beauséant do vyššej parížskej spoločnosti. Tu sa dozvie všetko o otcovi Goriotovi, ktorý svoju prvú dcéru Delphinu vydal za nemeckého bankára de Nucingen a druhá Anastasie si vzala za manžela grófa Restaud. Obidve ho takmer zapredali. Chodili za ním iba vtedy, keď potrebovali peniaze na splatenie dlhov. Aj to tak, aby ich nikto nevidel. Už od samého začiatku ho zaťovia nemali radi. Eugene zahorí láskou k Delphine, ktorá mu ju opätovala. Zároveň sa stáva i dobrým priateľom Goriota. Delphine sa im snaží zabezpečiť nový domov. Celá situácia sa však mení, keď Goriot začne vážne chorľavieť a jeho život je ohrozený. Pri smrteľnej posteli zomierajúceho Goriota bol iba jeho priateľ Eugene. Jeho dcéry sa s ním neprišli ani rozlúčiť. Neboli ani na pohrebe, lebo ich nechceli pustiť manželia. Zaťovia nezaplatili trovy. Všetko to zaplatil jeho dobrý, verný priateľ Eugene. Na náhrobok dal vyryť : „Tu odpočíva pán Goriot, otec grófky de Restaud a barónky de Nucingen, pochovaný na trovy dvoch študentov."


          dlhé monológy, opisy a úvahy, ktoré ukazujú spoločnosť a morálku –


          opisy slúžia aj ako dokumentácia vtedajšej doby


          nie je členený na kapitoly – odvíja sa chronologicky s opismi minulosti


          postavy sú typizované – stelesňujú určité typy ľudí vtedajšej spoločnosti, o ktorých sa dozvedáme z ich monológov, ich opisov minulosti; menia sa, pretvárajú pod vplyvom okolia


          na začiatku v „balzakovskom“ románe vystupuje veľa postáv – ich počet sa ku koncu znižuje


          hrdinovia sú ľudia s problémami a konfliktmi vtedajšej spoločnosti – cez nich Balzac kritizuje neduhy vtedajšej spoločnosti – ukazuje bedárov, meštiakov, zlodejov, ale aj aristokraciu, grófov

                 iii.       mať


          Anastasie a Delphine– obe sa bohato vydali, aby sa vyšvihli po spoločenskom rebríčku


          hneď ako sa im to podarí, zabúdajú na otca, sú falošné


          hoci majú bohatých manželov a dostatok peňazí, drankajú ich aj od otca pod zámienkou zlého zaobchádzania s nimi, zlej situácie doma


          vydržujú si však milencov, alebo peniaze len tak utratia


          navzájom sa však osočujú z využívania otca a pritom sú rovnaké.


          ženy boli hýbateľmi vtedajšej aristokratickej spoločnosti, mali milencov, závideli si a skúšali intrigy, keď mohli, šplhali sa po rebríčku, ohýbali chrbát


          Vautrin– je akýmsi opakom otca Goriota


          pozná morálku i zákony spoločnosti, v ktorej žije a neraz na ňu doplatil, ale osvojil si ju ako nebezpečnú zbraň a bojuje so spoločnosťou jej vlastnými metódami


          poučuje Rastignaca, že úspechy možno dosiahnuť len chladnokrvnosťou cez ženy z vyšších kruhov


          pochopil spoločnosť a snaží sa vyťažiť, čo najviac. Poučuje i Rastignaca ako dosiahnuť bohatstvo a úspech, užiť si, využiť iných, a pritom nebyť lapený políciou, alebo spoločnosťou


          situáciu vie využiť vo svoj prospech


          vrah, ktorý zavrhuje parížsku šľachtu a hovorí o nich ako o pokrytcoch


          má svoje metódy ako dosiahnuť bohatstvo: „Kariéra sa robí neobyčajnou geniálnosťou, alebo šikovnou korupciou. Česť je tu na nič!“


          sebavedomý egoista, chamtivec a klamár; hrá dobráka, avšak v skutočnosti je iný

                  iv.       byť


          Otec Goriot– starec, ktorý sa utiahol do penziónu pani Vauquerovej


          bol výrobcom cestovín (podnikateľ -kapitalista)- v tom čase tiež mysle hlavne na „mať“, teda honobenie majetku, robil to však pre svoje dcéry v zmysle „mať, aby mohol byť“ -majetok bol len prostriedok k duchovnému šťastiu


          pri príchode do penziónu bol bohatý, no postupne schudobnel, pretože všetky peniaze rozdal svojim dcéram, pre ktoré by urobil všetko na svete. Je láskavý, čestný, veľkodušný. Príliš dôverčivý.


          typ rodiča, ktorému ostali len dve dcéry a spomienky. Preto im venuje všetko, čo má


          cíti sa už byť starým, a preto nemá veľké nároky, chce aby boli šťastní jeho blízki


          Eugéne de Rastignac– chudobný študent študujúci právo, túžil sa dostať do vyššej spoločnosti


          na začiatku naivný, s veľkými očakávaniami od Paríža. Nevie ako sa chovať v tejto „zhnitej“ spoločnosti


          spočiatku chce byť poctivý, neohliadať sa na majetok, ale ideály a ducha -vidí, že to tak nejde


          prestane pracovať a začne si užívať život vďaka bohatej príbuznej


          okamžite získa milenku, ktorá ho vydržiava -lenže takýto život sa mu zhnusil


          bol dobrý, spravodlivý a štedrý, mal rád otca Goriota, ktorému sa snažil pomôcť a ako jediný v neho veril


          postupne zisťuje, že peniaze nie sú všetko; „No počkajte, veď ja vám ešte ukážem, kto z koho!“


          koniec je otvorený a my nevieme aké bude jeho smerovanie


          príklad zmiešania mať aj byť