Úvod


          hranice medzi mať a byť sa nedajú presne vymedziť -obe vychádzajú z ľudského vnútra a už po tisícročia sú človeku prirodzené


          mód „mať“, či „byť“ sa jasne ukazuje, keď je človek v hraničnej situácii, keď si vyberá medzi možnosťou byť sebcom ale zachrániť vlastnú kožu, či získať viac na úkor iných, alebo zachovať si tvár a ostať človekom


          „byť“ je teda niečo ako odraz vnútorného pocitu a „mať“ čisto materialistický prístup


          odráža sa od nich hodnotový systém, kde postavenie a moc zaujíma iné postavenie ako láska, či sloboda