Jean Baptiste Poquelin Moliére

                    i.        Životopis a tvorba


          klasicizmus


          dramatik, režisér, riaditeľ divadelnej spoločnosti


          tvorca klasickej komédie


          študoval v Paríži; otvoril slávne divadlo, kde i sám hral -dvorný divadelník u kráľa


          v div. hrách vytváral typy postáv


          Mizantrop -typ človeka -odľuda; problém franc. spoločnosti -bez schopnosti ľudskej komunikácie


          Don Juan symbol záletníctva, rozmarný šľachtic


          Tartuffe –pokrytectvo, človek, ktorý ide za svojím cieľom aj cez mŕtvoly

                  ii.        Lakomec


          Harpagonovi nejde o šťastie svojich detí, ale o peniaze. Syn Kleant miluje Mariannu, ale otec ho chce oženiť za bohatú Frozinu a dcéra Eliza zas Valéra, ale otec ju kvôli peniazom chce dať za bohatého Anzelma. Valér má sám usúdiť a napriek tomu, že ju miluje, dá Harpagonovi za pravdu. Kleant si požičiava peniaze až raz náhodou zistí, že veriteľ j otec. Ten nekomunikuje s deťmi, nezaujíma sa o ich problémy. Raz mu zmizne truhlička s peniazmi (ukradne ju sluha Šidlo). Je nešťastný, zúfalý. Túžba po peniazoch sa obráti proti nemu, deti mu dajú peniaze a môžu sa vziať. Zistí sa, že Anzelm je otec Mariany a Valéra -platí svadbu. Harpagon má truhličku i bohatého svata.


          kritika lakomstva, chorobnú lásku k peniazom a zahľadenosť do seba

                iii.        mať


          Harpagon


          jeho jediným cieľom je mať viac a viac peňazí


          bol schopný pre ne urobiť čokoľvek -aj obetovať šťastie svojich detí


          „Slovo dať mu je odporné, i keď má pohroziť, hovorí: Ja ti požičiam“


          „Zlodej! Vrah! Mordár Spravodlivosť, ó, spravodlivé nebesá! Som stratený. Som zavraždený. Krk mi podrezali. Ukradli mi moje peniaze…Jaj, jaj, moje úbohé peniaze! Moji drahí priatelia! Ozbíjali ma o vás. A keď mi vás vzali, stratil som svoju oporu, svoju útechu, svoje potešenie. Všetkému je koniec. Už nemám čo hľadať na svete. Bez vás mi žiť nemožno!…môj koniec, moja smrť, môj hrob…Nech to už ktokoľvek urobil, musel paromovsky striehnuť na vhodný čas. Vybral si práve chvíľku, keď som hovoril so svojím nezdarným synom. Preč odtiaľto! Idem po policajtom a dám na škripec natiahnuť všetkých, čo sú v dome, slúžky, sluhov, syna, dcéru a naostatok aj seba…Všetko do nohy dám povešať, ak tie peniaze nenájdem, obesím sa aj ja.“


          trúchli za peniazmi, obetuje za ne i život


          nakoniec deťom povolí svadbu, ale i tak im neprispeje -je rád, že to Anzelm zaplatí


          mať čo najviac je pre neho dôležité -netrápi ho otázka šťastia detí, lásky…to sa nedá speňažiť

                  iv.        byť


          Kleant


          opak otca; stojí si za slovom a pre lásku k Mariane urobí všetko


          „dať“ bolo pre neho prirodzené -dokázal sa vzoprieť otcovi