Jozef Gregor-Tajovský

                    i.        Životopis a tvorba


          narodil sa v Tajove pri BB ako prvý z 10 detí, vychovával ho starý otec Štefan Grešta (ku ktorému sa vo svojej tvorbe vracal)


          vyštudoval za učiteľa, ale keďže odmieta učiť po maďarsky, odchádza do Prahy, kde pôsobí v spolku Detvan


          povolajú ho do vojny, ale po čase prebieha na sovietsku stranu, Kritizuje národný nacionalizmus a obhajuje robotnícku triedu.


          začína básňami a zbierkami – nie veľmi úspešné, preto píše prózu


          Robotnícka tematika: Nevinné ruky, Apoliena, Maco Mlieč


          Dvanásť duší, Do konca


          Dramatická tvorba: Ženský zákon, Statky – zmätky


          Jednoaktovky: Matka, Hriech, Tma, V službe

                  ii.        Statky-zmätky


          Bohatí bezdetní manželia Palčíkovci, ktorí svoje majetkové problémy chcú riešiť za pomoci spríbuznených rodín Ľavkovcov a Kamenských, nahovoria chudobných Ľavkovcov, aby im dali syna Ďurka za vlastného, oženili ho so Zuzou Kamenskou a oni im prepíšu po smrti majetok. Plán sa Palčíkovcom podarí. Keď však Ďurko vidí, že išlo len o spravovanie majetku, začínajú sa rozbroje. Po čas strpčí Zuzke život až do takej miery, že odíde z domu Palčíkovcov. Ešte v ten deň si privedie bývalú frajerku Betu. Všetci sú spokojní, až kým Beta nezačne podpichovať Ďurka, aby pýtal prepísať majetok. Ešte k tomu príde otec Ľavko pýtať pôžičku. No Palčík odmietne jedno i druhé. Sklamaná Beta opúšťa Ďurka, Palčík ho zo zlosti vyženie z domu. Všetky rodiny sú sklamané a Zuzka ostane s dieťaťom sama


          postavy preukazujú vlastný hodnotový rebríček -či je pre nich dôležitejšie mať alebo byť


          sociálna dráma


          jednoduchý dedinský jazyk

                iii.        mať


          Ľavkovci


          chudobná prostá rodina


          Ďuro sa do vykonštruovaného sobáša vrhne s úmyslom nadobudnutia majetku


          bol vykorisťovaný Palčíkovcami, ale sám ubližoval Zuzke


          ostal ohromný, že ho ona opustila -nečakal to


          keď zistil, že z majetku nič nebude, rozhodol sa neničiť si mladosť, a tak si doviedol Betu


          aj jeho rodičia Ľavkovci sa omámili majetkom ponúkaným Palčíkovcami -ženú sa za majetkom a nepozerajú na prospech svojho dieťaťa; láska, podľa nich, nie je vo vzťahu dôležitá


          Žofe Ľavkovej nie je Zuzky ľúto a bez akýchkoľvek výčitiek príjme druhú nevestu Betu


          aj oni chcú na synovom sobáši získať -otec Jano si myslí, že keď syn príde k majetku, vypomôže im


          keď im to nevychádza s Palčíkovcami, skúšajú to s Kamenskými


          Kata Kamenská


          Zuzkina mama -pre ňu je majetok tiež veľmi dôležitý


          je matkou mnohých detí a na chudobu sa pozerá inak -chce dopriať svojej dcére ľahší život, a preto od prvej chvíle podporuje toto manželstvo „Nemusela by sa po službách tĺcť.“


          bola dobrá, ale nehľadela na city dcéry -zaslepená majetkom „Dcéra moja. S planým mužom je zle a bez neho ešte horšie.“ „Čože ti j z lásky, keď máš prázdnu misu.“


          Palčíkovci


          pokladali za najvyššiu hodnotu majetok, teda mať


          najradšej by boli, keby ľudia pre nich pracovali, ale nemuseli by ani jesť


          manželstvo Ďurkovi a Zuzke ponúkajú zo zištných dôvodov -chcú ušetriť na sluhoch


          potrebujú do domu lacnú pracovnú silu pod zámienkou, že im prepíšu majetok


          keď na Palčíka Ďurko nalieha, on kým žije neprepíše


          nezaujímajú sa o vzťahy mladých, ale žijú len pre peniaze


          statky -zmätky => majetok plodí len zlo, narúša rodinné spolužitie, kriví ľudské charaktery

                  iv.        byť


          Zuzka Kamenská


          zachováva si zdravý rozum


          do manželstva išla s tým, že ju bude on ľúbiť -nestalo sa tak


          po nezhodách radšej opustila Ďura, akoby sa mala trápiť pre majetok u Palčíkovcov


          zároveň i ukázala svoj charakter, keď odpustila Ďurovi


          Tomáš Kamenský -otec


          neschvaľuje sobáš pre majetok, večnými hodnotami sú pre neho láska a statočnosť „Čože, majetky boli, minuli sa -ale láska a statočnosť na večnosť…“


          rozhodnutie o svadbe necháva na dcére